pupil

 • 21pupil */*/*/ — UK [ˈpjuːp(ə)l] / US [ˈpjup(ə)l] noun [countable] Word forms pupil : singular pupil plural pupils 1) someone, especially a child, who goes to school or who has lessons in a particular subject 2) the black round part in the middle of your eye …

  English dictionary

 • 22pupil — n. [L. pupilla, pupil of eye] (ARTHROPODA: Insecta) The central spot of an ocellus …

  Dictionary of invertebrate zoology

 • 23pupil — See pupil, student, scholar …

  Dictionary of problem words and expressions

 • 24pupil — I pu•pil [[t]ˈpyu pəl[/t]] n. edu a person, usu. young, who is learning under the supervision of a teacher at school or a private tutor; student • Etymology: 1350–1400; pupille < MF < L pūpillus (masc.), pūpilla (fem.) orphan, ward,… …

  From formal English to slang

 • 25pupil — mokinys statusas Aprobuotas sritis švietimas apibrėžtis Asmuo, kuris mokosi. atitikmenys: angl. pupil šaltinis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2011, Nr. 38 1804) …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 26pupil — mokinys statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Asmuo, siekiantis žinių ir gebėjimų formaliojo bendrojo lavinimo, profesinio mokymo įstaigoje arba įmonėje. Aukštojoje mokykloje – studentas. atitikmenys: angl. pupil; student pranc. élève …

  Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas

 • 27pupil — mokinys statusas T sritis švietimas apibrėžtis Asmuo, kuris iš ko nors mokosi, pvz., muzikos mokytojo mokinys, traktorininko, artojo, kalvio mokinys. Jis perima iš mokytojo patirtį. Mokiniais vadinami ir asmenys, besimokantys profesinio mokymo… …

  Enciklopedinis edukologijos žodynas

 • 28pupil — ugdytinis statusas T sritis švietimas apibrėžtis Pedagoginio veikimo objektas ir subjektas. Į ugdytinio sąvoką įeina mokinys, moksleivis, studentas, auklėtinis. Ugdytinis, kaip ugdymo subjektas, yra fiziologijos, psichologijos, sociologijos,… …

  Enciklopedinis edukologijos žodynas

 • 29pupil — ugdytinis statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Pedagoginio veikimo objektas ir subjektas; ugdomasis asmuo – mokinys, studentas, auklėtinis. atitikmenys: angl. pupil vok. Schützling, m; Zögling, m rus. воспитанник; питомец …

  Sporto terminų žodynas

 • 30pupil — The round opening in the center of the iris (the colored tissue that makes the eye color at the front of the eye). The pupil changes size to let light into the eye. It gets smaller in bright light and larger as the amount of light decreases …

  English dictionary of cancer terms